Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2008

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry.

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 26.11.2008 klo 17
Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi, Tero Kivinen, Markku Kojo, Erkki Kolehmainen, Pauli Kruhse, Lauri Laitinen, Janne Lindqvist, Jorma Mellin, Jonne Soininen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Kolehmainen ja sihteeriksi Tommi Karttaavi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Kruhse ja Jorma Mellin.

3. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin vaihtaa esityslistan kohtien 6 (TTL:n liittokokousedustajan valinta) ja 7 (hallituksen jäsenten valinta) järjestystä.

4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2009

Päätettiin noudattaa Tietotekniikan liiton suositusta jäsenmaksun suuruudeksi.

5. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2009 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2008 vahvistettiin pienin muutoksin ja korjauksin. Toimintasuunnitelmaan lisättiin maininta internet-standardointiosaamisyhteisön toiminnan tukemisesta ja yhdistyksen internet-palveluiden uudelleen järjestelystä. Talousarvioon korjattiin yhdistyksen osuus jäsenmaksuista, sekä muutama laskuvirhe.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi. Päätettiin valita hallitukseen 7 varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Jorma Mellin, Jyrki Soini, Jonne Soininen ja Kukka Tommila. Hallituksen varajäseniksi valittiin Lauri Laitinen ja Kari Mikkelä.

7. Valitaan yhdistyksen edustaja Tietotekniikan liiton liittokokouksiin

Valittiin Tommi Karttaavi yhdistyksen edustajaksi Tietotekniikan liiton liittokokouksiin ja varaedustajiksi Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Lauri Laitinen, Jorma Mellin, Kari Mikkelä, Jyrki Soini, Jonne Soininen ja Kukka Tommila.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Jaakko Hyvätti ja heidän varamiehikseen Pauli Kruhse ja Tommi Mustonen.

9. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.