Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2009

Suomen Internet­yhdistys ­ - SIY ry.

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: to 10.12.2009 klo 17
Paikka: Hotelli Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki

Ennen varsinaisia syyskokousasioita kuultiin Paavo Ahosen esitys Internetin varhaisvaiheista Suomessa. Esityksen kalvot voi ladata tämän sivun lopusta.

Paikalla: Paavo Ahonen, Kare Casals, Lauri Hirvonen, Tommi Karttaavi, Tero Kivinen, Pauli Kruhse, Lauri Laitinen, Paul Lindfors, Tommy Lindgren, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Kari Mikkelä, Juuso Moisander, Jyrki Soini, Jonne Soininen, Jyry Suvilehto

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.13. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Hirvonen ja sihteeriksi Tommi Karttaavi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Yrjö Länsipuro ja Jyrki Soini.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2010
Päätettiin noudattaa Tietotekniikan liiton suositusta jäsenmaksun suuruudeksi.

5. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2008 vahvistettiin.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5­7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi. Päätettiin valita hallitukseen 7 varsinaista jäsentä. 
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Jyrki Soini ja Jonne Soininen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Kari Mikkelä ja Juuso Moisander.

7. Valitaan yhdistyksen edustaja Tietotekniikan liiton liittokokouksiin
Valittiin Tommi Karttaavi yhdistyksen edustajaksi Tietotekniikan liiton liittokokouksiin ja 
varaedustajiksi Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Lauri Laitinen, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Kari Mikkelä, Jyrki Soini ja Jonne Soininen.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Jaakko Hyvätti ja heidän varamiehikseen Pauli Kruhse ja Tommi Mustonen.

9. Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.