Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Syyskokous 2010

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry.

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: ke 17.11.2010 klo 18.30
Paikka: Hartwall Areena, Areenankuja 1, Helsinki

Paikalla: Lauri Hirvonen (puh.joht.), Tommi Karttaavi (siht.), Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Pauli Kruhse, Jarmo Lahti, Tommy Lindgren, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Juuso Moisander, Jyrki Soini, Jonne Soininen

 

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Lauri Hirvonen, sihteeriksi Tommi Karttaavi ja pöytäkirjantarkistajiksi Tommy Lindgren ja Juuso Moisander. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2011

Päätettiin noudattaa Tietotekniikan liiton suositusta jäsenmaksun suuruudeksi.

5. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Vahvistettiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 (liite 1), pontimella että erityisesti kiinnitetään huomiota yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja yhteistyöhön siinä eri tahojen, esim. EFFin kanssa. Vahvistettiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2011 (liite 2).

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi. Päätettiin valita hallitukseen 7 varsinaista jäsentä.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Jyrki Soini ja Jonne Soininen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Kari Mikkelä ja Juuso Moisander.

7. Valitaan yhdistyksen edustaja Tietotekniikan liiton liittokokouksiin

Valittiin Tommi Karttaavi yhdistyksen edustajaksi Tietotekniikan liiton liittokokouksiin ja

varaedustajiksi Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Lauri Laitinen, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Kari Mikkelä, Jyrki Soini ja Jonne Soininen.

8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

Tilintarkastajiksi vuodelle 2011 valittiin Niilo Fredrikson, Jaakko Hyvätti ja heidän varamiehikseen Tommy Lindgren ja Pauli Kruhse.

9. Muut esille tulevat asiat

Käsiteltiin yhdistyksen jäseneltä tullut ponsi IPV6:n edistämisestä. Hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella seminaaria aiheesta.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.