Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Ylimääräinen jäsenkokous kevät 1998

Ylimääräisen jäsenkokouksen 26.3.1998 pöytäkirja

Aika: Torstai 26.3.1998 klo 18:36 - 18:45
Paikka: Metsäntutkimuslaitos, Unioninkatu 40, Helsinki
Osanottajat: Ahonen Paavo (puheenjohtaja), Hyvätti Jaakko (sihteeri), Kantonen Ilpo, Karttaavi Tommi, Kojo Markku, Lahti Elina, Pöntinen Jukka, Saarikko Jarmo. (liite)

Liitteet

Osallistujalista
Esityslista
Säännöt

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Ahonen avasi kokouksen klo 18:36.

2. Kokouksen toimihenkilöt

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paavo Ahonen, sihteeriksi Jaakko Hyvätti ja pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Lahti ja Tommi Karttaavi. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan "Yhdistys kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai yhdistyksen syyskokouksessa valitsemassa lehdessä julkaistavalla ilmoituksella." Yhdistyksen jäsenille on lähetetty 12.3.1998 sähköpostitse kutsu jäsenkokoukseen, jonka voidaan katsoa vastaavan kirjeitse lähetettyä kutsua. Kutsussa mainittiin sääntömuutos.

Hyväksyttiin esityslista (liite) kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: korjattiin kohtien numerointi ja poistettiin kohta 6: seuraava kokous.

4. Sääntömuutoksen hyväksyminen

Hyväksyessään yhdistyksen rekisteröimisen Patentti- ja rekisterihallitus edellytti vähäisiä muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen hallitus hyväksyi säännöt osaltaan, mutta sääntömuutos on hyväksyttävä myös yhdistyksen kokouksessa. Sääntömuutos voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos asia on mainittu kokouskutsussa. Tämän kokouksen kutsuun sisältyi maininta sääntömuutoksesta.

Muutetut säännöt ovat olleet nähtävillä yhdistyksen WWW-sivuilla.

Jäsenkokous hyväksyi yksimielisesti säännöt yhdistysrekisteriin ilmoitetussa muodossa (liite).

5. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita asioita.

6. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45.

Välittömästi kokouksen jälkeen alkaa jäsenilta, jossa on aiheena uusi lakiehdotus yksityisyyden suojasta televiestinnässä sekä spammit ja niiden torjunta.

Lakiehdotusta esittelee Joel Jaakkola Liikenneministeriöstä. Spammien torjunnasta alustaa Sari Kajantie Helsingin yliopistolta. Alustusten jälkeen on paneelikeskustelu, jossa komenttipuheenvuoron käyttävät Tommi Karttaavi HPY:stä ja Jaakko Hyvätti Eunet Finland Oy:stä. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä alustajille.

Tilaisuuden alussa Jarmo Saarikko esittelee Metlan WWW-palveluja.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Paavo Ahonen, puheenjohtaja Jaakko Hyvätti, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Elina Lahti Tommi Karttaavi