Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

SIY allekirjoitti Secure Internet -vetoomuksen

Suomen Internet-yhdistys – samoin kuin toistakymmentä muuta Internet Society chapteria –  on allekirjoittanut Secure Internet – vetoomuksen maailman valtiollisille johtajlle Internetin turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi. Vetoomuksessa pyydetään hallituksia pidättymään kaikista sellaisista lainsäädännöllisistä ja muista toimista, jotka rajoittaisivat salauksen käyttömahdollisuuksia tai heikentäisivät sitä ja muita varmoja viestinnän teknologioita ja työkaluja.

Vetoomuksen mukaan hallitusten ei pitäisi määrätä suunnittelemaan tai toteuttamaan ”takaovia” ja haavoittuvuuksia teknologioihin, välineisiin tai palveluihin, eikä vaatia niitä kolmansien osapuolien käyttöön salauksen purkamiseksi. Hallitusten ei myöskään tulisi yrittää heikentää salauksen standardeja tai tarkoituksellisesti vaikuttaa niiden laatimisen paitsi korkeammanasteisen tietoturvan edistämiseksi.

https://www.securetheinternet.org

Artikkelilaji: